kommunikations~~POS=TRUNC
molekyler Bio
Industri designer
Laser Cut Steel
rör
Kuggar i maskinen
industri maskin
industri arbetare
Metal Slate
3d_bla.png

KIG Industrigummi AB

Produktion

KIG´s produktion består av att forma ovulkaniserade gummiblandningar till färdiga produkter enligt egna eller kundens konstruktionsritningar. Eftersom gummi är ett flexibelt material måste dessa konstruktioner ibland förstärkas med hjälp av olika armeringar  som tex stål, aluminium eller fibrer.

Råvaror

Gummimaterial är en polymer (poly=många, mer=enhet, repeterande del i en molekyl). Polymererna delas vidare i plaster (härdplaster och termoplaster) samt i elaster (gummi och termoelaster). En elast kan definieras vara material som vid rumstemperatur kan töjas till minst dubbla sin ursprungliga längd utan att brista och som vid avlastning återgår till sin ursprungliga längd. Att bearbeta rågummi så att den förvandlas från plastisk till elastiskt material är i princip vad KIG gör.

 

Various sealing rings.jpg

 

Gummi förekommer i en mängd olika typer, var och en med sina speciella egenskaper så man kan välja den som bäst passar för den aktuella konstruktionen. Man använder olika termer för att beskriva gummits egenskaper, t.ex hårdhet, dragbrottgräns, rivhållfasthet, åldersbeständighet osv. för att underlätta val av material. KIG arbetar företrädesvis med NR-, SBR-, NBR-, CR- och EPDM-gummi, men kan i princip erbjuda vilket material som helst.

Processer

Bearbetning av gummiblandningar kan ske på olika sätt (strängsprutning, kalandrering, bandvulkning, autoklavering, formvulkning). KIG arbetar idag enbart med formgjorda artiklar, som tillverkas genom formpressning eller formsprutning.

 

Formpressning (konventionell kompressionspressning)

Vid formpressning formas gummiblandningen till ett ämne som sedan placeras i formkaviteten. För att fylla ut hela kaviteten krävs i regeln en viss överladdning, ca 5-10 %. Ämnet kan vara förvärmt för att förkorta vulktiden som kan vara från ett par minuter till flera timmar beroende på styckestorleken och väggtjockleken.

Fördelarna med konventionell formpressning är enkelheten med relativt billiga formverktyg. Den tillämpar sig för små serier eller stora dimensioner. Nackdelarna är den låga produktionstakten, tidskrävande ämnesberedning, omfattande skäggbildning och materialspill samt begränsade toleranskrav vid icke formbundna mått.

KIG använder konventionell formpressning i begränsat omfattning för vissa volymstora artiklar, såsom slitelement, mattor osv.

Formsprutning (injektionspressning)

En injektionspress består av del en sprutenhet dels en press. I våra sprutor dras gummit in i en skruvenhet, plastificeras och sprutas sedan i formkaviteter. Råvaran är i form av strips, som dras i maskinen automatiskt, och den förvärms kraftigt vid insprutning med högt tryck, varvid processtiden förkortas.

Fördelarna är att arbetsinsatsen decimeras, verktyget och flytkanaler kan ha komplicerat utseende, toleranserna kan vara mycket snäva och processtiden är kort.

Nackdelarna är betydligt dyrare maskinkostnad och något dyrare formverktyg. Processen (och formtillverkningen) kräver tekniskt kunnande och stora krav ställs på gummiblandningens viskositet och homogenitet.

Maskinpark

För formsprutning har vi 7 st formsprutor med injektionsvolym upp till 2 liter. 

IMG_1464 (2).JPG

För formpressning av gummi krävs formverktyg, som tillverkas i regeln av högvärdigt stål. Tillverkning av formverktyg utgör en betydande del av produktens pris, inte minst därför att maskinerna är dyra.

För att hålla den totala kostnadsbilden nere tillverkar vi alla formverktyg i egen regi med hjälp av CNC-styrda maskiner. Samma maskiner kan utnyttjas för komponenttillverkning, och i begränsad omfattning för extern mekanisk bearbetning.

Vi har bland annat två fleroperationsfräsar, CNC-svarv, sänkgnist, bandsågsautomat, planslip etc.

IMG_1437.JPG

Produkter

Gummi är ett enastående konstruktionsmaterial för nästintill obegränsade ändamål. Överallt där man överför eller dämpar, isolerar eller släpper genom, separerar eller sammanfogar, tätar eller läcker, sorterar eller blandar, transporterar, går, flyger, simmar osv. i det oändliga, där använder man gummi.

 

Merparten av vår produktion avser kundspecifika varor (made to measure), varför det alltid varit svårt att ge en detaljerad och rättvisande bild av produktsortiment. Vi kan sällan publicera t.ex. ritningar därför att kunden äger rättigheterna till konstruktionen. Därför har vi kringgått detta problem med slogan ”Allt av gummi kan tillverkas, allt kan tillverkas av gummi. Det omöjliga tar kanske lite längre tid och kostar lite mer”.

Dock har vi med tiden tagit fram även egna produkter, närmast reservdelar och slitgummidetaljer. 

Set rubber industry sealing and mold for
Set rubber industry sealing for industry
Set rubber industry sealing for industry