kommunikations~~POS=TRUNC
molekyler Bio
Industri designer
Laser Cut Steel
rör
Kuggar i maskinen
industri maskin
industri arbetare
Metal Slate
3d_bla.png

KIG Industrigummi AB

Vår idé och vision

KIG AB är ett familjeägt tillverkningsföretag som arbetar med industriell formning av gummiblandningar till färdiga produkter, ofta med armeringar av metall.

En övervägande del av produktionen omfattas av beställningsjobb och samarbetspartners finns företrädesvis hos tillverkare, industrier och återförsäljare. Många av dessa är marknadsledande storföretag, men även mindre kunder är lika välkomna hos oss. Målet är långvariga och bestående affärsrelationer.

Modern teknik och hög förädlingsgrad med egen verktygstillverkning är grundstenar på vilka vår styrka, korta ledtider och hög kvalité, byggs. Ett familjeföretags höga engagemang återspeglas i ansvarskänsla för det vi gör.

Vi arbetar bäst på korta eller medellånga serier, men kan även designa, utveckla och tillverka prototyper och utfallsprov.

KIG AB skall ha en självutvecklande organisation, som med hög flexibilitet, brett och djupt kunnande samt modern teknik kan generera produkter, som tillfredsställer och överskrider kundens förväntningar och krav beträffande pris, kvalité och leverans. Varje medarbetares personliga engagemang skall prägla verksamheten och vara en borgen för hög kvalité och leveranssäkerhet.

Att vi i alla delar av vår verksamhet tar hänsyn till miljö och värnar om naturen är en självklarhet hos oss. Allt vi gör ska tillfredställa kraven för de högsta etiska värderingar.